O czym należy pamiętać, gdy nieruchomość, którą jesteśmy zainteresowani, ma kilku właścicieli?

Często kiedy planujemy zakup nieruchomości dochodzi do sytuacji w której nieruchomość ma kilku współwłaścicieli. O czym warto pamiętać w takiej sytuacji?

Konieczne jest potwierdzenie faktu istnienia współwłasności danej nieruchomości – można to zrobić poprzez sprawdzenie treści księgi wieczystej nieruchomości. Warto również sprawdzić tytuły nabycia przez poszczególne osoby – czy była to sprzedaż, darowizna, dziedziczenie.

Przykładowo jeżeli współwłaściciele nabyli nieruchomość w drodze spadkobrania (dziedziczenia) przy umowie sprzedaży przed notariuszem będą musieli okazać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że podatek od spadków nie należał się (lub jeśli się należał to został zapłacony).

Sprawdzenie ciągu nabywania nieruchomości przez współwłaścicieli pozwoli nam również zorientować się czy nabycie nieruchomości nie było wadliwe albo czy nie może być podważone (np. skargą pauliańską). Po dokonaniu takiej analizy i ustaleniu że wszystko jest w porządku możemy przystąpić do sporządzenia umowy sprzedaży.

Najistotniejsze z punktu widzenia osoby kupującej nieruchomość jest zapewnienie żeby każdy (bez wyjątku) ze współwłaścicieli dokonał przeniesienia własności swojego udziału.

Możliwe jest, że do aktu notarialnego stanie jedna osoba z pełnomocnictwami od pozostałych, jednak wtedy trzeba dokładnie sprawdzić umocowanie od każdego ze współwłaścicieli (to jest zasadniczo zadanie notariusza, ale samemu również warto się temu przyjrzeć). W przypadku wątpliwości lepiej nie zawierać umowy z osobą nieuprawnioną do sprzedaży, ponieważ będzie to skutkowało wadliwością transakcji i okaże się że nabyliśmy nieruchomość od tylko części współwłaścicieli.

Dodatkowo w samej umowie warto również zadbać o to żeby każdy ze współwłaścicieli poddał się rygorowi egzekucji w zakresie wydania swojej części nieruchomości. Jest to czynność techniczna i raczej z kategorii „chuchania na zimne” ale może zaoszczędzić wielu nieprzyjemności w razie problemów z wydaniem nieruchomości. Ponadto istotne jest określenie sposobu płatności (dla każdego ze współwłaścicieli) tak aby każdy ze współwłaścicieli był zaspokojony i nie podnosił żadnych dodatkowych roszczeń po dokonanej transakcji.

Zawsze warto w przypadku wątpliwości co do stanu prawnego nieruchomości czy stanu właścicielskiego skorzystać z pomocy specjalistów którzy pomogą w ustaleniu koniecznych do dokonania czynności.